Cho thuê xe ga‎ > ‎

Honda Click

Click là dòng xe tay ga của Honda, đây là dòng xe được thiết kể nhỏ gọn, dòng xe ga Click chỉ phù hợp với di chuyền đường bằng, nên chỉ thực sự phù hợp với các bạn nữ hoặc quý khách ưu thích nhỏ gọn nhẹ nhàng. 

Comments